Интересности закона о мобилизации

Автор: Sender Опубликовано: 2015/01/22 Рубрика: От автора |

По запросу «Кто не подпадает под мобилизацию» практически всегда выдает инфографику от «Слово и Дело»

И эту картинку использовали все сайты и СМИ, для объяснения данного вопроса.

Сама же эта картинка основана на норме ст.23 Закона:

Стаття 23. Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації

Не підлягають призову на військову службу під час  мобілізації військовозобов’язані:

1. заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

2. визнані відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії);

3. чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років (такі чоловіки можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди тільки за місцем проживання);

4. жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років (такі особи можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди і тільки за місцем проживання);

5. жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є інвалідом I чи II групи, до досягнення нею 23 років;

6. усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років (такі особи можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди і тільки за місцем проживання);

7. зайняті постійним доглядом за особами, що його потребують, відповідно до законодавства України, в разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;

8. народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

9. інші військовозобов’язані або окремі категорії громадян у передбачених законами випадках.

10. Призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають також студенти та аспіранти, які навчаються на денній формі навчання.

Как видим, инфографика не совсем точно отражает норму закона (4,5,6, 8 и 9 пункты в ней не отражены)

Но самое интересное, о чем желают умолчать в вопросе мобилизации — подпадают или не подпадают под нее невоеннообязанные лица (т.е. попросту белобилетчики). Но нормы части 23 статьи 17 вносят некоторую конкретику в этом вопросе:

Стаття 17. Місцеві органи виконавчої влади
організовують під час мобілізації в установленому порядку своєчасне оповіщення і прибуття громадян, які залучаються до виконання обов’язку щодо мобілізації у порядку, визначеному частинами третьою — п’ятою статті 22 цього Закону, техніки на збірні пункти та у військові частини, виділення будівель, споруд,
земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів і надання послуг Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, Оперативно-рятувальній службі цивільного захисту відповідно до мобілізаційних планів;

Таким образом привлекаются к выполнению обязанности по мобилизации (или попросту подпадают под мобилизацию) граждане, определенные частяти 3-5 статьи 22.

Стаття 22. Обов’язки громадян щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації
3. Під час мобілізації та переведення Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту на штати воєнного часу громадяни (крім тих, які проходять службу у військовому резерві) зобов’язані з’явитися до військових частин або на збірні пункти військових комісаріатів у строки, зазначені в отриманих ними документах (мобілізаційних
розпорядженнях, повістках або розпорядженнях військових комісарів (військовозобов’язані Служби безпеки України — керівників органів,
де вони перебувають на військовому обліку, військовозобов’язані Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту — керівників відповідних органів управління центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту). Резервісти зобов’язані з’явитися до військових частин у строки, визначені командирами військових
частин, в яких вони проходять службу у військовому резерві.
4. Громадяни, які перебувають у запасі, завчасно приписуються до військових частин для проходження військової служби у воєнний час або до інших підрозділів чи формувань для виконання обов’язків за посадами, передбаченими штатами воєнного часу.

А вот о «белобилетчиках» говорит как раз часть 2 статьи 22

2. Громадяни, які перебувають у запасі і не призвані на військову службу або не залучені до виконання обов’язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, під час мобілізації, можуть бути відповідно до закону залучені до виконання робіт, які мають оборонний характер.

Почему я так считаю? В документе написано «годен к нестроевой службе в военное время» и «снят с учета» — т.е. этот человек находится в запасе и не является военнообязанным. Статья же 23 касается отсрочки именно военнообязанным.

Таким образом, под мобилизацию не подпадают невоеннообязанные и отсрочка предоставляется военнообязанным, перечисленным в ст.23.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Template Desk Mess Mirrored